Afkeurende ouders

Afkeurende ouders reageren gelijkaardig als niet-responsieve ouders, maar gaan nog iets verder. Ze zijn kritisch en zelfs boos wanneer hun kinderen (lastige) emoties en gevoelens laten zien. Ze beschouwen de gevoelens van kinderen als triviaal, irrationeel of manipulatief. Daardoor raken ze regelmatig verzeild in een machtsstrijd met hun kinderen.

Omdat ze geloven dat gevoelens als verdriet, angst of boosheid een teken van zwakte zijn, of slechte karaktertrekken, worden die vaak bekritiseerd of bestraft. Ze willen dat hun kinderen emotioneel sterk zijn om de wereld aan te kunnen. Ze vinden het over het algemeen belangrijk dat kinderen gehoorzamen aan gezag en zich ‘goed’ gedragen en stellen daarom veel grenzen. Emoties staan voor hen gelijk aan gedrag en zijn dus iets wat je kan en moet controleren. Emoties mogen niet te lang duren, want ze zijn tijdsverspilling. Afkeurende ouders zullen hun eigen gevoelens doorgaans ook onderdrukken en zeker niet laten zien, tenzij ze echt heel boos of depressief zijn.

Kinderen met afkeurende ouders:

  • kunnen er vaker van overtuigd geraken dat hun gevoelens verkeerd, ongepast of onacceptabel zijn. Ze zouden daardoor ook kunnen denken dat er iets mis is met hen omwille van hoe ze zich voelen. Omdat ze voor het uiten van gevoelens bekritiseerd en/of gestraft worden, komt er vaak ook nog schaamte bij, wat een extra negatieve impact heeft op hun zelfbeeld.
  • leren dat emoties iets is wat afgezet zou moeten (kunnen) worden.
  • leren niet te vertrouwen op hun gevoelens.
  • leren niet hoe ze hun emoties kunnen reguleren, wat een impact heeft op hun schoolse en sociale functioneren.
  • zullen minder geneigd zijn om met hun ouders over gevoelens te praten of hun gevoelens te tonen uit angst ervoor gestraft te worden

Wil je aan de slag met je opvoedingsstijl?

Bron: Hart voor je kind, De vijf stappen naar de emotionele intelligentie van je kind, Dr. John Gottman & Joan Declaire, Kosmos Z&K