Emotiecoachende ouders

Emotiecoachende ouders zijn zich bewust van de emoties van hun kind, ook bij lage intensiteit, en zien dat als een gelegenheid voor verbinding en om het kind iets te leren. Ze luisteren met empathie, proberen zich in te leven in hun kind en helpen hun kind zijn emoties te benoemen en uit te zoeken hoe het komt dat hun kind zich zo voelt. Ze stellen grenzen aan ongepast gedrag en helpen zoeken naar oplossingsstrategieën voor het probleem. Ze hebben respect voor de emoties van kinderen, maken er geen grapjes over en minimaliseren ze niet. Ze voelen zich niet verantwoordelijk om alles op te lossen voor hun kinderen. Ze  zijn zich bewust van hun eigen gevoelens en weten hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Kinderen met emotiecoachende ouders:

  • leren dat hun gevoelens er toe doen en dat ze op hun gevoel kunnen vertrouwen.

  • leren hun gevoelens te benoemen en te begrijpen waarom ze zich op een bepaalde manier voelen, zodat ze hun gevoelens niet moeten uiten door middel van (vaak lastig) gedrag.

  • leren dat ze niet alleen zijn met hun gevoelens en dat ze ermee terechtkunnen bij hun ouders.

  • leren dat alle gevoelens oké zijn, maar niet elk gedrag.

  • leren problemen op te lossen.

  • leren hun emoties te reguleren, waardoor ze zich beter kunnen concentreren op school en vaak beter presteren. Doordat ze hun emoties beter kunnen reguleren, zijn ze ook veerkrachtiger.

  • hebben een positief zelfwaardegevoel.

  • leren ook over de gevoelens van anderen en kunnen daardoor beter vrienden maken en houden.

Wil je aan de slag met je opvoedingsstijl?

Bron: Hart voor je kind, De vijf stappen naar de emotionele intelligentie van je kind, Dr. John Gottman & Joan Declaire, Kosmos Z&K