Niet-responsieve ouders

Niet-responsieve ouders zijn heel liefdevol en warm. Ze geloven gewoon niet dat het belangrijk is om veel tijd te spenderen aan de emoties van hun kinderen omdat die niet ‘echt’ of belangrijk genoeg zijn. Het zijn tenslotte toch nog kinderen? Zij zijn geneigd om gevoelens als boosheid, verdriet en angst te negeren of minimaliseren en zullen veeleer proberen om het kind af te leiden. 

Deze ouders zijn niet ongevoelig voor de emoties van hun kinderen. Ze zien ze en willen helpen en hun kind beschermen tegen die vervelende gevoelens. Ze geloven dat het belangrijk is om positief te zijn en niet te lang te blijven stilstaan bij negatieve gevoelens, want dat zou het alleen maar erger kunnen maken. Maar ook positieve gevoelens worden vaak de kop in gedrukt onder het motto ‘doe maar normaal’. Ze vermijden dus te spreken over emoties en willen dat die zo snel mogelijk overgaan. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het doen verdwijnen van de emoties van hun kind. 

Ze geloven dat gevoelens schadelijk kunnen zijn en verdringen dus ook hun eigen gevoelens. Deze ouders leren hun kind niet om te gaan met emoties of problemen. Omdat emoties genegeerd worden, missen deze ouders ook kansen om er te zijn voor hun kind tijdens lastige momenten en zo de relatie te versterken.

Kinderen met niet-responsieve ouders:

  • leren dat hun gevoelens (voornamelijk verdriet en angst) niet de moeite waard zijn.

  • leren niet te vertrouwen op hun gevoelens.

  • kunnen er vaker van overtuigd geraken dat hun gevoelens verkeerd, ongepast of onacceptabel zijn. Ze zouden daardoor ook kunnen denken dat er iets mis is met hen omwille van hoe ze zich voelen.

  • leren dat het enkel goed is om blij te zijn, ook al voelen ze andere dingen.

  • leren dat het beter is om bepaalde gevoelens te negeren of er snel overheen te komen dan ze te voelen en te proberen begrijpen.

  • leren niet hoe ze hun emoties kunnen reguleren. Dat kan een impact hebben op hun functioneren op school omdat het moeilijk is om je te concentreren wanneer je overspoeld wordt door emoties, en het kan ook een impact hebben op het maken en onderhouden van vriendschappen.

Wil je aan de slag met je opvoedingsstijl?

Bron: Hart voor je kind, De vijf stappen naar de emotionele intelligentie van je kind, Dr. John Gottman & Joan Declaire, Kosmos Z&K